Om EU:s nya jordbrukspolitik blir fördröjd, är det risk att det inte går att få investeringsstöd under mellanperioden. – Det är ett jättebra tillfälle att investera nu om man vill ha möjlighet att söka stöd, säger landsbygdsdirektör Stefan Carlsson.