Ett sjunkande medlemsantal är inte bara ett problem i Gagnefs pastorat. Under 2018 begärde 72 000 svenskar utträde ur Svenska kyrkan.