I dag ska försäljningen av gamla Karolinska klubbas i landstingsfullmäktige. Försäljningen har kritiserats bland annat för att en styrelseledamot i det köpande bolaget Niam även suttit i Karolinska sjukhusets styrelse under många år. Nu menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, att blotta misstanken att någon kan ha skaffat sig informationsfördelar gentemot andra budgivare är...