Marken där gasklockan stod i Inre hamnen i Norrköping är en av de mest förorenade i Östergötland. Nu används en ny metod där föroreningarna kokas bort från platsen.