Kommunen vill att fler ska trampa till och från sina arbeten.