Appläkarföretagen blomstrar och antalet sjuksängar minskar.