Det är förhöjd brandrisk i Blekinge under måndagen. Sent på söndagen gick SMHI ut med en förnyad varning om brandrisken i länet, som är lokalt stor i de norra delarna.