Marken i Sundsvall är förorenad av miljögifter som framförallt kommer från den närliggande industrin. Ska man bygga bostäder i centrala staden krävs det nästan alltid sanering.