Den finlandssvenska författaren, psykiatrikern och politikern Claes Andersson har gått bort, skriver HBL.