Kollega ska ha fotograferats och följts efter • Styrelseordförande Björn Rosengren: ”Vidtagit åtgärder.”