En ny metod att ta fram miljövänlig värme och el kan snart vara verklighet. Ett företag för just nu diskussioner med flera kommuner och energibolag i mellansverige om att utvinna energi ur berggrunden genom att borra kilometerdjupa hål.