Regeringen gör nödvändiga justeringar i krisstöden, anser Företagarna. Men det finns fortfarande "buggar" kvar i systemet och utbetalningar går för långsamt. Regeringen förändrar i samarbete med C och L nedstängningsstödet till att utöver fasta kostnade