En anställd inom Region Kronoberg misstänks ha tagit emot mutor från två företagare i Blekinge som regionen gjorde affärer med.