Intresset för att prospektera efter mineraler i Jämtlands län ökar igen. Nu har två ansökningar skickats in till Bergsstaten i områden som förut undersöktes för uran.