Företaget Beslag och Metall i Ekenässjön har lagt ett varsel som berör 25 anställda. Anledningen till varslet är en minskad orderingång.