Ett företag i Nykvarn riskerar vite om de inte åtgärdar de kemiska riskkällor som finns i företaget. Arbetstagare på arbetsplatsen har inte informerats om riskerna som finns.