Verksamheten hos logistikföretaget Speed Group ligger nere sedan onsdagen. Detta efter ett IT-angrepp. – I nuläget kan vi inte ange någon tidpunkt för när verksamheten kan vara helt i gång, säger Camilla Parneving, kommunikations- och marknadschef i ett pressutskick.