Peter Vig är idag anställd som judisk resurs på Malmö Borgarskola. Där upplever han inte problem med antisemitism, men under sina 20 år som lärare i Malmö utsattes han regelbundet och han tycker att det inte räcker med tillsägelser när någon uttrycker sig kränkande på skolan.