Sedan år 2016 har antalet fordon som har fått en parkeringsanmärkning i Växjö kommun fördubblats. En växande stad med allt fler bilar har inneburit att kommunen har fått förstärka sina resurser för att ”komma åt” bilister som bryter mot gällande parkeringsregler.