I år har kvoterna för löjfisket i Bottenviken fördubblats jämfört med förra året. Och för yrkesfisket är ökningen ett glädjande besked.