Det idrottsförbund som är kopplat till sporten som den åtalade idrottsledaren varit verksam i, känner till att ledaren åtalats. Enligt förbundet ska idrottsledaren ha tagit kontakt med barnen efter sin tid hos föreningen.