Länsstyrelsen i Gävleborg beslutade i mitten av maj att stoppa driften vid Strömsbro kraftverk, i Testenboån i Gävle. Man beslutade också om stopp för avledning av vatten från Testeboån in genom kraftverket.