Nästan hälften av varorna som handlats på nätet innehöll förbjudna kemikalier som låg över gränsvärdet, visar en undersökning av Kemikalieinspektionen. Bland leksaker var det vanligast med det hormonstörande ämnet ftalater.