Det är roligt när det unga gardet omtolkar sexuellt laddade scener, hämtade från både bibeln och Flaubert, i högt tempo. Blandningen blir ibland rörig och klichétung, men ”Förbjud alla blommor” övertygar ändå om flörtens betydelse i samtiden, skriver Anna Håkansson.