I två veckor undersöker nu Trafikverket markförhållandena i och under Göta kanal. Det som ett led i arbetet med förbifart Söderköping.