Håstaskolan i Hudiksvall är undermålig och bör rivas. En utredning pausades, men tas nu upp igen – i förtid. Föräldrar till barnen misstänker att det finns en dold agenda bland politiker för att lägga ner skolan.