Studie undersökte hur konsumenter ställer sig till gentester för hälsans skull.