Ge betald ledighet en dag per termin i årskurs 4-9.