Föräldrarna dömdes för att under flera år ha utsatt den egna dottern för sexuella övergrepp.Bland bevisen finns en mängd filmer och fotografier av övergreppen.Nu överklagar föräldrarna – och vill ha inspelningsutrustning och videoband tillbaka.