Skåne fortsätter drabbas hårt av den andra coronavågen. Samtidigt har personalen i frontlinjen på de skånska sjukhusen fått börja vaccinera sig. - Att vaccinera är en stor uppgift, säger regiondirektör Alf Jönsson.