Tre närradiosändare i Bohuslän riskerar böter på 150 000 kronor om de inte drar ner sina effekter. Kravet kommer från Post- och telestyrelsen, som vid kontroller upptäckte att sändarna inte följde tillstånden. Något som kan innebära risk för störningar för flygtrafiken. – Vi har korrigerat nivån nu, det gjorde vi direkt när vi fick brevet, säger Krister Samuelsson på Bohus Media.