Trots vetskapen om att arbetet kan innebära fara för de anställda gör de allra flesta arbetsgivare för lite för att minska riskerna för hot och våld. Åtta av tio arbetsgivare får underbetyg av Arbetsmiljöverket.