En fjärils vingslag i Mexiko kan orsaka orkan i Skåne.Min jämförelse mellan miljöförstöring och kaosteori haltar, men jag får i alla fall i gång en diskussion om nedskräpning, höjda vattennivåer, extremväder. Och vad vi kan göra åt  hotet mot vårt klimat, mot våra världshav. Mot vår existens.