Under tisdagen hade elever och personal från Litorina folkhögskola samlats för att delta i en nationell manifestation för folkhögskolornas överlevnad.