Medverkar gör Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.