Tre husägare i Folkesta stämmer Eskilstuna kommun. De anser att kommun försökt att fördriva dem från deras hem utan lagliga skäl. – Det är första gången något sådant här prövas av en domstol, säger Fredrik Bergman, chefsjurist på Centrum för rättvisa som företräder husägarna.