Skiften i internationell säkerhetspolitik påverkar Sverige och andra staters samarbeten och prioriteringar.