Vägen framåt för ett starkare försvar – hur ser den ut?