Organiserad brottslighet, klimatförändringar och en ny maktbalans är de nya hoten mot demokratin och säkerheten.