Yttrandefrihet, källkritik och psykologiskt försvar i kampen för inre förvar.