Sveriges säkerhetspolitiska utmaningar skiftar i takt med att omvärlden förändras. Hur en ny ny uppdaterad säkerhetsstrategi ska se ut diskuteras på rikskonferensens första dag.