Vad krävs för att förebygga säkerhetspolitisk sårbarhet i en alltmer sammankopplad ekonomi?