Under torsdagen besökte högerextremisten Rasmus Paludan Frölunda, Borås och Trollhättan. Paludan har gjort sig känd för att bränna koraner, och tidigare sammankomster har lett till våldsamma upplopp. På förmiddagen var han, liksom polisen, på plats i Frölunda där det överlag var lugnt. Under den senare sammankomsten i Borås omgärdades Paludan av en vallgrav – som flera åskådare...