Följetåg eller eldvakter på tågen. Det vill Bergslagens räddningstjänst se på godstågen för att få slut på bränder orsakade av gnistor från tågbromsar.