I småländska Eksjö utbildas svenska soldater i min- och ammunitionsröjning. – Det här arbetet är i grunden väldigt farligt om man inte vet vad man gör, säger överstelöjtnant Carl-Axel Blomdahl. I videon får du se hur minröjning går till i fyra steg.