Ett unikt slutförvar tas nästa år i bruk på Rönnskär i Skelleftehamn. Ingen annanstans finns en sådan här lösning med ett djupförvar vid smältverket. Här ska kvicksilver och annat miljöfarligt avfall förslutas i berget för tid och evighet.