Västländer kräver ett slut på Irans blodiga tillslag.