Gärdsmyg är en av de fåglar som förr flyttade till södra delarna av Europa under vintern, men som nu för tiden väljer att övervintra i södra Sverige. Och trenden de senaste decennierna är att fler fåglar väljer att stanna.