Tidigare har det funnits begränsade möjligheter att sortera och återvinna sopor på öarna i den svenska skärgården. Men sedan ett år tillbaka provas nu en ny lösning på ön Harstena i Gryts skärgård – en flytande miljöstation.