Anledningen till att flyktingmottagandet i Junsele stoppats är att antalet flyktingar minskat totalt i hela landet. – Det handlar om ett kapacitetsuppdrag, säger enhetschef Cecilia Borgh i Kramfors.